naeendagrijdenzijnweinstadtbredimusinluxemburg_small.jpg sjieketenwanthetiseerstepinksterdag_small.jpg vanuithetrestaurantkunnenwedemotorenindegatenhouden_small.jpg savondsnogeveneenblokjelopenlangsdesluis_small.jpg hetwaseenlangeenvermoeiendedag_small.jpg aandeoverkantvandemoezel_small.jpg weerwakkerennogeveneenfotootjemaken_small.jpg
devolgendedagregenthet_small.jpg viadesnelwegnaarhetotztalenmetregenpak_small.jpg na668kmin1daghebbenweweleengoedemaaltijdverdiend_small.jpg solden_small.jpg erwordtveelregenvoorspeltvandaagmaarevennietopdemotor_small.jpg relaxenmeteenlekkerbakjekoffie_small.jpg ofmetwarmeapfelstrudeleneenwarmechocomelk_small.jpg
beetjemensenkijken_small.jpg uitzichtvanuitonshotelinsolden_small.jpg hetklaarttochnogeenbeetjeopdusgaanwemetdemotornaaroetzvooreenijsje_small.jpg savondseendrankjeaandebar_small.jpg hetdrankjedatwenogtegoedhaddenvanhethotel_small.jpg deontbijtzaalvanonshotel_small.jpg opwoensdagishetweerbeterengaanwenaarhettimmelsjoch_small.jpg
detolvoorhettimmelsjochbedraagt12europermotor_small.jpg mooiuitzichtdatwel_small.jpg nogevenrustengenietenvoordatwedevolgendehaarspeldbochtennemen_small.jpg naelkebochtweereenmooiuitzicht_small.jpg eenplaatjetoch_small.jpg enhetislekkerrustigopdeweg_small.jpg helemaalbovenkomenwenogsneeuwtegen_small.jpg
>>>>